من خود ارضایی دارم.و احساس میکنم احتباس ادرار دارم.آیا ممکنه سرطان پروستات داشته باشم

  1. Homepage
  2. من خود ارضایی دارم.و احساس میکنم احتباس ادرار دارم.آیا ممکنه سرطان پروستات داشته باشم

من خود ارضایی دارم.و احساس میکنم احتباس ادرار دارم.آیا ممکنه سرطان پروستات داشته باشم

من خود ارضایی دارم.و احساس میکنم احتباس ادرار دارم.آیا ممکنه سرطان پروستات داشته باشم

  • آیا این مفید است؟

پاسخ ها

هنوز هیچ پاسخی داده نشده.