چرا بعد از عمل هیدروسل بیضه ام همون اندازه سفت و بزرگه؟ سلام من یک هفته است عمل جراحی هیدروسل انجام داده ام بیضه ام اندازه اش همون هست انگار اصلا عمل نشده ام. . همون طور مثل قبل سفت و بزرگه… دکترم فعلا در دسترس نیست لطفا راهنمایی بفرمایید نمی دونم چرا اینجوریه… خیلی مضطرب و پریشان هستم اعصابم به هم ریخته

  1. Homepage
  2. چرا بعد از عمل هیدروسل بیضه ام همون اندازه سفت و بزرگه؟ سلام من یک هفته است عمل جراحی هیدروسل انجام داده ام بیضه ام اندازه اش همون هست انگار اصلا عمل نشده ام. . همون طور مثل قبل سفت و بزرگه... دکترم فعلا در دسترس نیست لطفا راهنمایی بفرمایید نمی دونم چرا اینجوریه... خیلی مضطرب و پریشان هستم اعصابم به هم ریخته

چرا بعد از عمل هیدروسل بیضه ام همون اندازه سفت و بزرگه؟ سلام من یک هفته است عمل جراحی هیدروسل انجام داده ام بیضه ام اندازه اش همون هست انگار اصلا عمل نشده ام. . همون طور مثل قبل سفت و بزرگه… دکترم فعلا در دسترس نیست لطفا راهنمایی بفرمایید نمی دونم چرا اینجوریه… خیلی مضطرب و پریشان هستم اعصابم به هم ریخته

چرا بعد از عمل هیدروسل بیضه ام همون اندازه سفت و بزرگه؟ سلام من یک هفته است عمل جراحی هیدروسل انجام داده ام بیضه ام اندازه اش همون هست انگار اصلا عمل نشده ام. . همون طور مثل قبل سفت و بزرگه… دکترم فعلا در دسترس نیست لطفا راهنمایی بفرمایید نمی دونم چرا اینجوریه… خیلی مضطرب و پریشان هستم اعصابم به هم ریخته

  • آیا این مفید است؟

پاسخ ها

هنوز هیچ پاسخی داده نشده.