چند روزی هست که بر روی کلاهک الت تناسلیم چند نقطه قرمز بدون خارش و درد و حتی برجستگی مانند جوش در اوردم.دو هفته پیش رابطه جنسی داشتم بدون محافظ . با تشکر

  1. Homepage
  2. چند روزی هست که بر روی کلاهک الت تناسلیم چند نقطه قرمز بدون خارش و درد و حتی برجستگی مانند جوش در اوردم.دو هفته پیش رابطه جنسی داشتم بدون محافظ . با تشکر

چند روزی هست که بر روی کلاهک الت تناسلیم چند نقطه قرمز بدون خارش و درد و حتی برجستگی مانند جوش در اوردم.دو هفته پیش رابطه جنسی داشتم بدون محافظ . با تشکر

چند روزی هست که بر روی کلاهک الت تناسلیم چند نقطه قرمز بدون خارش و درد و حتی برجستگی مانند جوش در اوردم.دو هفته پیش رابطه جنسی داشتم بدون محافظ . با تشکر

  • آیا این مفید است؟

پاسخ ها

هنوز هیچ پاسخی داده نشده.