دکتر بهمن عباسی

  • 119 مشاهده

درباره  دکتر بهمن عباسی

داخلی پوست اطفال (آدرس کانال drbabbasi@)

داخلی پوست اطفال (آدرس کانال drbabbasi@)

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.