دکتر ژیلا عابدی اصل

  • 250 مشاهده

درباره  دکتر ژیلا عابدی اصل

پزشکی عمومی ( دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)؛ دوره رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دوره فلوشیپی نازایی و لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی؛ دوره پیشرفته لاپاراسکوپی از فرانسه (استراسبورگ)؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری بیمارستان بهمن؛ عضو تیم درمانی مرکز خاتم الانبیا؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری وسقط مکرر ابن سینا از 1388-1390؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری شایامهر از 1387-1388؛ فلوشیب نازایی مرکز تحقیقات ناباروری ولی عصراز 1385-1386

پزشکی عمومی ( دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)؛ دوره رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دوره فلوشیپی نازایی و لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی؛ دوره پیشرفته لاپاراسکوپی از فرانسه (استراسبورگ)؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری بیمارستان بهمن؛ عضو تیم درمانی مرکز خاتم الانبیا؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری وسقط مکرر ابن سینا از 1388-1390؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری شایامهر از 1387-1388؛ فلوشیب نازایی مرکز تحقیقات ناباروری ولی عصراز 1385-1386

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.