دکتر علی رضا فرزانه کندری

  • 35 مشاهده

درباره  دکتر علی رضا فرزانه کندری
فوق تخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی


تخصص (ها)

  • متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.