دکتر سمیه بابایی

  • 139 مشاهده

درباره  دکتر سمیه بابایی

روانشناس بالینی -روانشناسی -روان درمانی -روانکاوی

تخصص (ها)

  • روانشناس

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.