دکتر بابک بهار

  • 402 مشاهده

درباره  دکتر بابک بهار

بورد تخصصي بيماري هاي داخلي بورد فوق تخصصي آنكولوژي – هماتولوژي هيئت علمي دانشكاه علوم پزشكي تهران هيئت علمي بيمارستان بهمن و بيمارستان مهر

بورد فوق تخصصی خون و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان ، -بورد تخصصی بیماریهای داخلی، - استادیار دانشگاه عولم پزشکی تهران - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - معاون آموزشی و اجرایی مرکز تحقیقات خون و سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی - عضو انجمن سرطان شناسان اروپا(ESMO) - عضو انجمن سرطان شناسان آمریکا(ASCO

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.