دفتر فنی و مهندسی نقش ترسیم آسمان

  • 48 مشاهده

درباره  دفتر فنی و مهندسی نقش ترسیم آسمان

دفتر فنی مهندسی نقش ترسیم آسمان (شماره ثبت 34525 و شناسه ملی 10200424136) انجام کلیه خدمات مهندسی از قبیل:طراحی و اجرای ساختمان های بتنی و فلزی,ترسیم نقشه اجرایی,طراحی داخلی و نما, برآورد پروژه,تعمیرات اساسی ساختمان ,اخذ پروانه ساختمانی, عدم خلافی و مجوزهای لازم از شهرداری,تفکیک طبقات,

تخصص (ها)

  • مهندسی پزشکی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.