دكتر سيدمحمدحسن كلانتر معتمدي

  • 289 مشاهده

درباره  دكتر سيدمحمدحسن كلانتر معتمدي

عضو جامعه جراحان قلب آمريكا (STS) عضو انجمن جراحان قلب و توراكس اروپا (EACTS) عضو هيئت علمي دانشگاه

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.