مرکز مشاوره و خدمات مامایی یاس

  • 50 مشاهده

درباره  مرکز مشاوره و خدمات مامایی یاسکلیه خدمات مامایی از جمله مراقبت های بارداری ،آموزش مهارت های لازم در بارداری جهت داشتن یک زایمان سالم،ورزش های دوران بارداری ،انتخاب مامای همراه،انواع مشاوره از قبیل مشاوره ازدواج، زناشویی، یائسگی بلوغ ،بیماری های زنان و تنظیم خانواده در این مرکز انجام میگیرد.

تخصص (ها)

  • مامایی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.