بیمارستان فیروزگر

  • 26 مشاهده

درباره  بیمارستان فیروزگر

ژنتیک بیمارستان فیروزگر ((با تعرفه دولتی و بیمه))مشاوره ژنتیک: رایگان ازدواج فامیلی = کاریوتایپ خون = تعیین جنسیت = آمینو سنتز =مغز و استخوان = بون مرا تست های کامل غربالگری و سونواگرافی

تخصص (ها)

  • متخصص ژنتیک

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.