دفتر مهندسی صدرا

  • 33 مشاهده

درباره  دفتر مهندسی صدرا

طراحی و معماری ساختمان -معماری داخلی ساختمان -مهندسی تاسیسات -خدمات فنی مهندسی -طراحی مبلمان و دکوراسیون

تخصص (ها)

  • مهندسی پزشکی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.