دکتر فرید نژاددادگر

  • 27 مشاهده

درباره  دکتر فرید نژاددادگر
متخصص رادیوتراپی


تخصص (ها)

  • متخصص رادیوتراپی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.