دکتر شهرزاد عصاره

  • 60 مشاهده

درباره  دکتر شهرزاد عصاره
متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی


تخصص (ها)

  • متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.