دکتر یعقوب محبوبی اسکویی (فوق تخصص آسم و آلرژی)

  • 18 مشاهده

درباره  دکتر یعقوب محبوبی اسکویی (فوق تخصص آسم و آلرژی)

آلرژی قابل تشخیص، قابل پیشگیری و قابل درمان است.با تشخیص و درمان به موقع آن از پیشرفت آن به سوی بیماریهای جدیتر پیشگیری کنیم. اکثر بیماران آسم آلرژی دارند.

تخصص (ها)

  • متخصص آلرژی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.